Lean startup: klucz do efektywnego tworzenia i zarządzania startupami

metoda lean

Lean Startup to podejście do tworzenia i zarządzania startupami popularizowane przez Erica Riesa, które ma na celu zapewnienie, że twórcy produktów nie spędzają czasu na budowie funkcji lub usług, które klienci nie chcą. Skupia się na naukowym podejściu do tworzenia i zarządzania startupami, z zachowaniem najważniejszego celu startupu: dostarczenie produktu, który może na rynku sprawdzić się jak najszybciej.

Zasada działania metody Lean Startup opiera się na trzech podstawowych filarach: Build-Measure-Learn (Buduj-Mierz-Ucz się). Ten proces, nazywany czasami cyklem zwinnym lub iteracyjnym, jest sercem metodyki Lean. Wykorzystuje on ideę szybkiego prototypowania, co pozwala na przetestowanie koncepcji produktu na wczesnym etapie i gromadzenie informacji zwrotnych od klientów (feedbacku), co umożliwia szybkie wprowadzanie zmian.

Build - Budowanie

Pierwszy etap metodyki Lean Startup polega na budowaniu produktu, ale nie w tradycyjnym tego słowa znaczeniu. Tutaj chodzi o stworzenie Minimum Viable Product (MVP) - najprostszego wersji produktu, który może przyciągnąć klientów. MVP to nie jest "niedokończony" produkt, ale wersja, która zawiera tylko najważniejsze funkcje, które pozwolą zrozumieć, czy klienci są zainteresowani daną propozycją wartości.
Tworząc MVP, startupy mogą uniknąć straty czasu i zasobów na tworzenie produktów, które ostatecznie nie przyciągną klientów. Ważne jest, aby pamiętać, że MVP nie oznacza tworzenia produktu niskiej jakości. Jest to produkt, który jest wystarczająco dobry, aby przyciągnąć wczesnych użytkowników i zbierać od nich informacje zwrotne.

Measure - Pomiar

Drugi etap metodyki Lean Startup polega na pomiarze. Głównym celem jest zebranie jak najwięcej danych o tym, jak klienci używają MVP. Informacje te są nieocenione, ponieważ pokazują, co działa, a co nie. Pomiar to nie tylko śledzenie liczby sprzedaży lub liczby użytkowników. Jest to proces, który pomaga zrozumieć, jak użytkownicy korzystają z produktu i jakie mają doświadczenia. Dane uzyskane z tego etapu pomagają w identyfikacji problemów z produktem, a także pozwala zrozumieć, jakie funkcje są najbardziej pożądane przez użytkowników. Dzięki temu, możliwe jest dokonywanie ciągłych zmian i udoskonaleń produktu.

Learn - Uczenie się

Ostatni etap metodyki Lean Startup to nauka. Po zebraniu danych z etapu pomiaru, następuje etap analizy i nauki. Jest to czas, aby zrozumieć, co te dane oznaczają i jak mogą wpłynąć na dalszy rozwój produktu.
Na tym etapie można zdecydować, czy należy kontynuować rozwój produktu w obecnej formie, czy należy dokonać zmian. Może to oznaczać dodanie nowych funkcji, usunięcie tych, które nie są popularne, a nawet całkowite przeorientowanie produktu (pivot).

Pivot czy Preserverance?

Istotnym elementem strategii Lean Startup jest zrozumienie, kiedy przyszedł czas na pivot, czyli radykalne zmiany strategii, i kiedy warto kontynuować obecną ścieżkę (perseverance). Pivot nie oznacza porażki, ale raczej inteligentnej adaptacji do nowych informacji i okoliczności.
Zarówno pivot, jak i perseverance są ważne i wartościowe, ale wybór między nimi może być trudny. Dlatego tak istotne jest gromadzenie danych i analiza – to one dostarczają nam cennych informacji potrzebnych do podejmowania świadomych decyzji.

Lean Startup w Praktyce

W praktyce, stosowanie metodyki Lean Startup może wyglądać różnie w zależności od specyfiki startupu. Każdy produkt, rynek i zespół jest inny, dlatego nie ma jednego uniwersalnego schematu. Kluczem jest zrozumienie podstawowych zasad metodyki Lean i dostosowanie ich do swojej unikalnej sytuacji.

Podsumowując, metoda Lean Startup to podejście, które pozwala startupom szybko dostosować się do zmieniających się warunków rynkowych i potrzeb klientów. Dzięki temu, startupy mogą uniknąć straty czasu i zasobów na tworzenie produktów, które nie przyciągną klientów, a skupić się na dostarczaniu wartości, która naprawdę ma znaczenie dla ich klientów. To podejście pozwala na szybszą iterację, adaptację i uczenie się, co ostatecznie zwiększa szanse na sukces.


Dodane przez użytkownika Ryszard | 17-05-23


Ostatnie wpisy