Na jakim Poziomie Gotowości Technologicznej jest Twój pomysł?

poziomy gotowości technologicznej

W świecie nowoczesnych innowacji, technologia jest kluczem do sukcesu. Jest jednak rzeczą prostą tworzyć idee, lecz przekształcenie ich w praktyczne, skuteczne i komercyjnie zastosowalne rozwiązania to prawdziwe wyzwanie. Tutaj pojawiają się Poziomy Gotowości Technologicznej, czyli TRL.

Technology Readiness Levels, to systematyczny proces oceny dojrzałości technologicznej. Począwszy od poziomu 1, gdzie mamy do czynienia z podstawowymi badaniami naukowymi, a kończąc na poziomie 9, gdzie technologia jest w pełni dojrzała do komercyjnego zastosowania - TRL to mapowanie drogi, którą musi pokonać nowa technologia, aby stać się produktem gotowym do wprowadzenia na rynek.

Poziom 1 TRL
Badania podstawowe

Pierwszy poziom gotowości technologicznej (TRL 1) obejmuje badania podstawowe. Na tym etapie naukowcy formułują i analizują nowe koncepcje technologiczne lub teorie, które mogą przyczynić się do powstania nowej technologii. Jednakże na tym etapie nie ma jeszcze konkretnego zastosowania czy produktu.

Poziom 2 TRL
Koncepcja technologiczna i/lub zastosowanie

Na poziomie TRL 2 naukowcy pracują nad formułowaniem koncepcji technologicznej lub jej zastosowania. Praca ta obejmuje analizę możliwości praktycznego wykorzystania odkryć z poziomu TRL 1.

Poziom 3 TRL
Eksperymentalne potwierdzenie koncepcji

Kiedy technologia osiąga poziom TRL 3, naukowcy przeprowadzają eksperymenty mające na celu potwierdzenie koncepcji. Podczas tych eksperymentów naukowcy dokładnie analizują potencjalne zastosowania technologii i sprawdzają, czy jest ona wykonalna w praktyce.

Poziom 4 TRL
Walidacja technologii w laboratorium

Poziom TRL 4 to etap, na którym technologia jest testowana w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych. Naukowcy przeprowadzają testy mające na celu potwierdzenie, że technologia może działać zgodnie z jej przeznaczeniem.

Poziom 5 TRL
Walidacja komponentu w istotnym środowisku

Na poziomie TRL 5 komponenty systemu są testowane w istotnym środowisku, czyli takim, które naśladuje warunki, w jakich technologia będzie ostatecznie używana. Dla technologii lotniczych może to oznaczać testy elementów w symulatorach lotu, dla technologii medycznych - testy na zwierzętach lub ludziach.

Poziom 6 TRL
Demonstracja technologii w istotnym środowisku

Na poziomie TRL 6 technologia jest już na tyle zaawansowana, że można przeprowadzić jej demonstrację w istotnym środowisku. Może to obejmować, na przykład, testy technologii lotniczych na otwartym niebie lub testy technologii medycznych w klinicznych warunkach.

Poziom 7 TRL
Demonstracja systemu w operacyjnym środowisku

Poziom TRL 7 oznacza, że technologia jest na tyle zaawansowana, że może być testowana w prawdziwym, operacyjnym środowisku. Na tym etapie naukowcy i inżynierowie mają pewność, że technologia jest bezpieczna i skuteczna.

Poziom 8 TRL
Gotowość systemu do zastosowania końcowego

Na poziomie TRL 8 technologia jest w pełni gotowa do zastosowania końcowego. Wszystkie testy zostały przeprowadzone, a system działa zgodnie z oczekiwaniami. Technologia jest gotowa do wdrożenia na szerszą skalę.

Poziom 9 TRL
Technologia sprawdzona i używana w prawdziwych warunkach

Ostatni poziom, TRL 9, oznacza, że technologia została w pełni sprawdzona i jest teraz używana w realnych warunkach. Na tym etapie technologia jest nie tylko w pełni sprawna i skuteczna, ale także została zaakceptowana przez użytkowników i jest używana w codziennym życiu.

Transfer technologii

Kluczowym aspektem przyspieszenia przepływu technologii jest transfer technologii. Transfer technologii to proces, w którym wiedza, technologie i umiejętności są przenoszone między różnymi podmiotami. Ten transfer odbywa się nie tylko pomiędzy firmami i uniwersytetami, ale także pomiędzy różnymi krajami i regionami. Unia Europejska jest jednym z najważniejszych graczy na tym polu, promując transfer technologii między swoimi krajami członkowskimi.


Dodane przez użytkownika Ryszard | 19-05-23


Ostatnie wpisy