Fundusze Europejskie - szansa na finansowanie Twojego projektu

Fundusze Europejskie dla startupów

Z każdym dniem liczba startupów na całym świecie rośnie, a rynek staje się coraz bardziej konkurencyjny. W tym zatłoczonym krajobrazie, kluczowym czynnikiem sukcesu jest zdobycie odpowiedniego finansowania. Rozpoczynając od kredytów bankowych, przez aniołów biznesu, aż po venture capital, dostępne są różne źródła funduszy. Jednak jednym z najbardziej niedocenianych, a zarazem najbardziej obiecujących źródeł finansowania dla startupów są Fundusze Europejskie (FE).

Fundusze Europejskie są to środki finansowe przyznawane przez Unię Europejską (UE) na różnego rodzaju projekty, które mają na celu promowanie wzrostu gospodarczego i tworzenie miejsc pracy na terenie UE. Celem tych funduszy jest wspieranie różnych sektorów gospodarki, od edukacji i nauki, poprzez ochronę środowiska, aż po technologię i innowacje. Startupy, jako dynamiczne i innowacyjne przedsięwzięcia, są naturalnymi beneficjentami tych funduszy. FE są cennym źródłem finansowania, zwłaszcza dla tych startupów, które prowadzą projekty związane z innowacjami, badaniami i rozwojem. Dla wielu z nich, to właśnie dzięki funduszom europejskim, udało się przetrwać kryzysowe chwile, rozwijać się i odnosić sukcesy na skalę globalną. Fundusze Europejskie nie są po prostu darmowym pieniądzem. Są one przyznawane na podstawie konkursów, które wymagają starannego przygotowania wniosków, a projekty muszą spełniać określone kryteria i cele. Wiele startupów zgłasza, że proces ubiegania się o fundusze może być skomplikowany i czasochłonny.

Czy warto? Jak często podkreślam moim klientom, odpowiedź zależy od specyfiki twojego startupu. Ale jedno jest pewne: odpowiednio wykorzystane Fundusze Europejskie mogą otworzyć drzwi do sukcesu, które były wcześniej nieosiągalne.

Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki to kluczowy program, który jest kontynuacją dwóch poprzednich programów - "Innowacyjna Gospodarka" (2007-2013) oraz "Inteligentny Rozwój" (2014-2020).

Zastanawiasz się, czym dokładnie jest ten program i jakie cele ma na celu osiągnąć? Pozwól, że w skrócie Ci go przedstawię. Jest to program stworzony z myślą o wsparciu rozwoju i podnoszeniu potencjału w dziedzinach badań, innowacji, inwestycji i infrastruktury, z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii (czytaj: twoja firma może skorzystać na tym na wiele sposobów!). Celem jest również wykorzystanie korzyści wynikających z cyfryzacji dla obywateli, firm, organizacji badawczych i instytucji publicznych. Ponadto program ma na celu wzmocnienie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP poprzez tworzenie miejsc pracy, w tym za pomocą inwestycji produkcyjnych. Co więcej, rozwija umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości.

A co to oznacza dla Ciebie jako startupowca? W ramach priorytetu I FENG "Wsparcie dla przedsiębiorców", Fundusze Europejskie będą wspierać firmy MŚP w realizacji kompleksowych projektów badawczo-rozwojowych lub wdrożeniowych. Możesz wybrać jeden z obligatoryjnych modułów - prace B+R lub wdrożenie innowacji. W zależności od twoich potrzeb, projekt może być uzupełniony o dodatkowe moduły, takie jak infrastruktura badawczo-rozwojowa, cyfryzacja, internacjonalizacja, "zazielenianie" działalności przedsiębiorstw, rozwój kompetencji.

Co więcej, warto zwrócić uwagę na Ścieżkę Smart 2 nabór 2023. Jej celem jest rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw, ukierunkowane na wdrażanie innowacji produktowych lub procesowych, cyfryzację i transformację przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju, jak również internacjonalizację przedsiębiorstw.

IPCEI i IPCEI wodorowy

Program "IPCEI" jest skierowany jak laser na ambitnych przedsiębiorców, którzy pragną skorzystać z wsparcia finansowego w ramach tzw. IPCEI, czyli Istotnych Projektów Wspólnego Europejskiego Zainteresowania (ang. Important Projects of Common European Interest). To szczególny rodzaj projektów, które zdobyły uznanie Komisji Europejskiej za ich potencjał do pozytywnego wpływu na rynek wewnętrzny i społeczeństwo Unii w ogóle, wpisując się tym samym w unijne cele. Co ciekawe, IPCEI jest niezwykle elastycznym mechanizmem finansowania, który może pokryć do 100% kosztów kwalifikowanych projektów (tak, dobrze czytasz, do pełnych 100%!). Jest to niewątpliwie muzyka dla uszu dla każdego przedsiębiorcy, który kiedykolwiek borykał się z trudnościami w uzyskaniu funduszy na swój projekt.

Istotne jest, aby projekty, które mają szansę na finansowanie, były w pełni zgodne z tematem naboru. To oznacza, że muszą one przewidywać takie same cele, zasoby i zadania, jak projekt IPCEI, który wcześniej uzyskał pozytywną decyzję Komisji Europejskiej o udzielenie wsparcia. Jednak to nie koniec. Projekty te muszą również zawierać elementy badawcze, rozwojowe i innowacyjne, a także planować pierwsze zastosowanie w przemyśle. Jest to niewątpliwie wyzwanie, ale niesie ze sobą ogromne możliwości. W końcu, jak mówi stara maksyma biznesowa, "bez ryzyka nie ma zysku". A z dofinansowaniem nawet do 100% kosztów, ryzyko jest znacznie zredukowane. Może to być szansa, na którą czekałeś!